Aannemersbedrijf
Rousseau Bouw BV in
MaastrichtOntvang gratis en vrijblijvend informatie en aanbiedingen van specialisten in uw omgeving en bespaar! U bent niet verplicht één van de aanbiedingen te accepteren. U zit nergens aan vast.
De aanbiedingen zijn veelal extra scherp geprijsd, uniek en scherper dan direct bij de specialist. U ontvangt eenmalig een email.
Rousseau Bouw BV
Sleperweg 44
6222NK Maastricht

tel: 043-3635040
Rousseau Bouw BV is ontstaan uit het reeds in 1986 opgerichte aannemersbedrijf Erkamp-Rousseau. Op 31 december 1995 stopte mede-vennoot Erkamp BV met de bedrijfsvoering en werd op 1 januari 1996 Rousseau Bouw BV opgericht. Zodoende kon het voltallige personeel geruisloos mee overgaan naar Rousseau Bouw BV en bleef de totale vakkennis en vooral werkgelegenheid behouden.

Trots zijn wij erop dat Rousseau Bouw BV nu een typisch familiebedrijf is geworden met als nestor Giel Rousseau en zijn twee zonen, Theo Rousseau, die inmiddels directeur is en voornamelijk het buitengebeuren voor zijn rekening neemt, en Roger Rousseau, die zich bezighoudt met de bedrijfsadministratieve zaken.

Hiermede wordt tevens voor een goede continuïteit van het bedrijf gezorgd in deze specifieke bouwonderneming.

Verbouw, onderhoud en renovatie, deze werkzaamheden zijn in de bouwwereld een niet meer weg te denken werkgebied. Zo is ook Rousseau Bouw BV niet meer weg te denken bij de uitvoering van deze werkzaamheden in Maastricht en omgeving.

Als geen ander is Rousseau Bouw BV een partner op dit specialistisch terrein, meegegroeid met de markt en daardoor mede voorzien van een enorme knowhow en ervaring, die gekoppeld aan een zeer flexibele organisatie garant staat met al zijn multifunctionele medewerkers voor een probleemloze uitvoering van alle soorten projecten.
Hieronder een greep uit onze opdrachtgevers:

- woningcorporaties;
- Gemeente Maastricht;
- Gemeente Margraten;
- diverse Verenigingen van Eigenaren;
- Vesteda Management;
- onderhoud en verbouwingen voor diverse bedrijven;
- particulieren: inpandige verbouwingen zoals badkamers en keukens of aanbouwen en uitbouwen aan woningen.

Filosofie en bedrijfsvoering

Rousseau Bouw BV is meer dan renovatie en onderhoud alleen. Natuurlijk draait alles hierom in deze zelfstandige onderneming. Maar in de bedrijfsfilosofie wordt minstens evenveel waarde gehecht aan meedenken. Het verstrekken van adviezen waar wij volledig achter staan. Logisch, want wij moeten die ook nog eens uitvoeren, exact volgens planning en begroting. Overigens ook twee niet te verwaarlozen aspecten in dit geheel. Bij een renovatieproject van meerdere woningen maken wij een planning met woningopname, die door ons wordt vertaald naar een werkschema waar, en dit is ook heden ten dage een vrij uniek gegeven, al vanaf de gereedkoming van dit schema vaststaat in welke woning op welke dag welke werkzaamheden zullen plaatsvinden, al is het de honderdste woning.
Pand Sleperweg 44

Een onderneming bestaat vanzelfsprekend niet alleen uit filosofie en kennis; zij werkt vanuit een hoofdzetel en met mensen. Onze hoofdzetel is ons hoofdkantoor, prachtig gelegen in het industrieterrein Beatrixhaven aan de Sleperweg 44.

Hier ligt het hart van onze onderneming met alle voor een flexibele bedrijfsvoering noodzakelijke disciplines gebundeld in een pand. Wij beschikken over een kantoorpand waar directie en vrijwel alle technische en administratieve functies worden uitgevoerd.

Er is een magazijn en loods met diverse materialen voor een van hieruit opererende ploeg van onderhoudsvakmensen, allen uitgerust met voor hun taak geschikte bedrijfswagens. We hebben een machinale timmerwerkplaats waar op zeer korte termijn alle soorten timmerwerk ten behoeve van onze onderhouds- en renovatiewerken gemaakt kunnen worden. Ook prefab betonwerk wordt hier in voorkomende gevallen in eigen beheer vervaardigd.

Verder zijn er diverse magazijnruimten voor opslag en distributie naar de projecten voor schadegevoelige onderdelen zoals bijvoorbeeld (binnen)deuren, keukeninstallaties en postkasten. Een van de magazijnruimten is ingericht met niet meer voorradige en/of verkrijgbare wand- en vloertegels waaruit wij in vele gevallen kunnen putten ter voorkoming van het volledig vernieuwen van tegelwerken. Tenslotte zijn er diverse opslagvoorzieningen voor het meeste niet op de projecten aanwezige materieel en vindt hier tevens een deel van het onderhoud aan ons volledige materieelpark plaats.

Uit het bovenstaande zal duidelijk mogen zijn dat onze opdrachtgevers met ons altijd het onderste uit de kan zullen weten te halen zonder gehinderd te worden door vele indirecte en tijdrovende lijnen en afstanden die in een grotere organisatie een doelmatig zoeken naar oplossingen veelal in de weg staan.

Om een optimaal rendement van alle diensten te realiseren profileert Rousseau Bouw BV zich als persoonlijke partner van elke opdrachtgever. Deze werkwijze heeft geleid tot een aantal vaste opdrachtgevers binnen Maastricht en omgeving.

Wij durven dan ook gerust te stellen dat wij trots zijn op ons personeelsbestand dat uitsluitend bestaat uit, elk op hun eigen vakgebied, uitstekende vaklieden die zeer gemotiveerd met hun werk en bedrijf bezig zijn.

Daarnaast, en dat is voor onze opdrachtgevers natuurlijk van een veel groter belang, is het contact tussen werknemers en bewoners altijd zeer correct en vriendelijk, zodat ook het contact met bewonerscomités, tegenwoordig toch een niet onbelangrijke factor binnen het onderhoud, altijd zeer naar wens verloopt.

Ook voor Rousseau Bouw BV is het niet alleen het casco van het te renoveren gebouw dat telt. Een wel zeer belangrijke factor zijn de bewoners van het te renoveren pand, die toch een aantal weken de ongemakken moeten trotseren, om een weer goed opgeknapte woning te krijgen. De man op de werkvloer kan hier dan een belangrijke rol spelen.

Dit alles is natuurlijk niet in korte tijd gerealiseerd, maar heeft een groei- en selectieproces van vele jaren gevergd. Een proces eveneens dat nooit klaar kan zijn. Nieuwe voorschriften en technieken binnen ons vakgebied vragen van ons een voortdurende bijscholing door middel van doelgerichte cursussen en eigen onderzoeken. Hiernaast zijn ervaringen op de werkvloer een bron van innovatie. Door de compacte en open organisatiestructuur binnen ons bedrijf is er een directe koppeling tussen kantoor en praktijk zodat onze opdrachtgevers profiteren van de nieuwste ontwikkelingen in het vak.

Aannemersbedrijf Rousseau Bouw BV als bouwteampartner

Werken in bouwteamverband

Een renovatie, onderhoudsproject, verbouwing of renovatie begint niet met het afkappen van de eerste tegels. Met het zichtbaar op gang komen van de productie gaat het bouwproces slechts de uitvoeringsfase in waaraan een ruime voorbereidingsfase is voorafgegaan. Zonder een goede organisatie van de voorbereiding is er nauwelijks te bouwen volgens hoge kwaliteitseisen. In deze fase onderscheiden we in hoofdzaak een drietal partijen zonder welke een project niet tot stand kan komen.

Dit zijn:

- de opdrachtgever;
- de architect;
- de hoofdaannemer.

Indien er als samenwerkingsvorm wordt gekozen voor het bouwteam, dan zullen wij voor de invulling van ons specialisme al onze knowhow zonder enige terughoudendheid ter beschikking stellen. Die inbreng, een bijna ouderwetse vorm van zorgvuldigheid en volledige openheid, levert voor onze opdrachtgevers een perfecte samenwerkingsformule op. De vele, misschien ongedachte, mogelijkheden en optimale efficiency worden door een zo vroeg mogelijke inschakeling van ons bedrijf optimaal benut.

Het sleutelwoord binnen dit geheel is natuurlijk communicatie. Tweezijdige communicatie is in principe altijd een gesprek. Op schriftelijke communicatie kun je nooit direct reageren, ervan uitgaande dat de reactie op de communicatie van invloed is. De bereidheid en bereikbaarheid van de gesprekspartners is hierin van cruciaal belang. Voor ons voldoende reden om vanuit een centraal gelegen vestiging te opereren op een uitsluitend lokale markt, want alleen zo is een optimale communicatie mogelijk.

Uitgangspunt bij onze inbreng is dat in alle gevallen de wensen van onze opdrachtgevers prevaleren. Naast onze primaire inbreng van doelgerichte onderzoeken, kennis en kosten-deskundigheid zal het belang van onze opdrachtgevers op de eerste plaats staan. Door een voortdurend bijblijven en vooroplopen met de nieuwste ontwikkelingen zal elk door ons gerealiseerd project verzekerd zijn van een optimale voorbereiding, uitvoering en afhandeling.

Als hoofdaannemer zijn wij meer dan capabel voor elke renovatie en onderhoudsklus, maar als bouwteampartner haast niet te evenaren.

Specialiteiten
  • Badkamer
  • Gevelrenovatie
  • Keuken
  • Timmerwerk
  • Machinale timmerwerkplaats
  • Renovatie muren
  • Opslag en distributie naar de projecten voor schadegevoelige onderdelen
  • Liften