Aannemersbedrijf
Breijer Bouw en Installatie in
Den HaagOntvang gratis en vrijblijvend informatie en aanbiedingen van specialisten in uw omgeving en bespaar! U bent niet verplicht één van de aanbiedingen te accepteren. U zit nergens aan vast.
De aanbiedingen zijn veelal extra scherp geprijsd, uniek en scherper dan direct bij de specialist. U ontvangt eenmalig een email.
Breijer Bouw en Installatie
Donau 106/108
2491BC Den Haag

tel: 070-3174600
Over Breijer Bouw en Installatie

Breijer Bouw en Installatie is al ruim 60 jaar partner in elk bouw- en installatieproject. We werken in diverse branches onder andere voor gezondheidsinstellingen, scholen, overheidsinstellingen, retail en woningbouwcorporaties, maar ook voor projectontwikkelaars, beleggers en onroerend goedbeheerders. Voor deze opdrachtgevers realiseren we groot- en kleinschalige projecten op het gebied van renovatie, verbouw, nieuwbouw, installatie, onderhoud en beheer.

Bouw

Nederland heeft een enorme behoefte aan specialisten in renovatie. Bestaande utilitaire panden zijn veelal van zo’n goede bouwkundige kwaliteit dat ze met een moderniseringsslag nog jarenlang aantrekkelijk blijven. In de woningsector investeren overheden en woningbouwcorporaties miljarden in het ingrijpend vernieuwen van stadswijken. Breijer Bouw en Installatie heeft in de afgelopen 60 jaar een unieke expertise opgebouwd in het opwaarderen, renoveren of vernieuwbouwen van utiliteitspanden en woningen. Doordat we bijna alle specialismen in eigen huis hebben, hoeven we vrijwel nooit nee te zeggen, beperken we de risico’s voor de opdrachtgever en is er nog maar één aanspreekpunt.

Installatie

Breijer Bouw en Installatie kan zich met recht totaalleverancier noemen. We doen nagenoeg alles: van meterkasten vervangen tot het aanleggen van datanetwerken, van klimaatbeheersing en verwarming tot koeltechniek, van inbraakalarmen tot sprinklerinstallaties. Deze disciplines schrijven vaak afzonderlijk in op bouwprojecten. Maar ze zijn ook multidisciplinair inzetbaar. U heeft dan nog maar één aanspreekpunt en onze projectmanager is bovendien in staat om de werkzaamheden en de logistiek perfect op elkaar af te stemmen. Zo vermijdt Breijer dubbel werk, komt wachten op elkaar niet meer voor, is de overlast minder groot en kan het project vaak sneller worden voltooid.

Bedrijfscultuur

Onze basis ligt in Rotterdam en dat is te merken aan de cultuur van het bedrijf. Wij hanteren korte communicatielijnen, zodat er direct contact is tussen de opdrachtgevers en uitvoerende medewerkers. De mentaliteit laat zich typeren als "hands-on", handen uit de mouwen!

Kenmerkend zijn de no-nonsense mentaliteit en een resultaatgerichte houding van het management. Er is sprake van een informele cultuur, waarbij de medewerkers centraal staan. Zij bepalen voor het grootste deel het succes van de dienstverlening en daarmee van het bedrijf.

Ons beeldmerk draagt dit alles ook duidelijk uit. Het bestaat uit een gebouw (de opdrachtgever) dat wordt omarmd door een mens (onze professionele medewerker).

Bedrijfscultuur

Resultaatgericht

Wij werken doelgericht samen met anderen, zowel binnen als buiten de organisatie. De focus ligt hierbij op tevreden klanten en medewerkers. Juist deze benadering houdt ons scherp en ambitieus.
Duurzaam

Wij werken op basis van een langetermijnvisie, bieden onze klanten continuïteit, zijn toekomstgericht, denken bij alles aan 'mens, milieu en maatschappij' en zijn aanspreekbaar voor hetgeen we doen.

Samenwerken

Wij zijn binnen Breijer van elkaar afhankelijk. Er is vertrouwen ín en respect vóór collega's en de werksfeer is open. Succesvol zijn is het gemeenschappelijk doel.

Vernieuwend

Wij streven binnen Breijer naar het continu verbeteren van onze prestaties. Vernieuwingen moeten leiden tot aanwijsbare voordelen voor onze klanten en zijn een structureel onderdeel van ons succes in de markt.

Kernwaarden zijn een uitstekend middel voor het maken van keuzes. Zij vormen de basis van alle uitingen en activiteiten en geven richting aan de wijze waarop Breijer werkt en zich profileert. Zij vormen op deze wijze het bindmiddel tussen Breijer en de holding Facilicom.

Kwaliteit en Veiligheid

Twee belangrijke doelstellingen van Breijer Bouw en Installatie zijn: "het leveren van kwaliteit in het werk" en "het werk zo veilig mogelijk uitvoeren".
Leveren van kwaliteit in het werk

Genoemde doelstellingen worden behaald doordat Breijer over een goed functionerende organisatie beschikt, die haar basis vindt in een op haar lijf geschreven KAM-managementsysteem (Kwaliteit, Arboveiligheid en Milieu). Dit KAM-systeem bestaat uit het kwaliteitszorgsysteem geïntegreerd met het veiligheidsmanagementsysteem, waar milieu ook een onderdeel van uitmaakt. Het KAM-systeem is vastgelegd in een digitaal KAM-handboek, dat regelmatig wordt getoetst door interne en externe auditors, zowel op papier als in de praktijk.

Kwaliteit en Veiligheid

Werk zo veilig mogelijk uitvoeren

Het kwaliteitszorgsysteem voldoet aan de geaccrediteerde norm ISO 9001:2008 en het veiligheidsmanagementsysteem voldoet aan de geaccrediteerde norm VCA** 2008/5.1. Alle bedrijven van Breijer Bouw en Installatie hebben hun eigen ISO 9001 en VCA** certificaat.


Breijer Bouw en Installatie heeft een eigen KAM-afdeling welke de interne bedrijven ondersteunt in het continu verbeteren van het KAM-managementsysteem, met daarbij de geleverde kwaliteit en de veiligheid tijdens het uitvoeren van het werk. Breijer Bouw en Installatie is zich ervan bewust dat volledige medewerking van alle medewerkers van alle bedrijven hiervoor noodzakelijk is. Daarom worden alle medewerkers continu opgefrist met betrekking tot het KAM-managementsysteem. In verschillende sessies wordt per proces besproken wat bij het betreffende proces van belang is gezien kwaliteit en veiligheid. Daarnaast worden de bijbehorende registratiesystemen uitgebreid doorgenomen.