Aannemersbedrijf
Aannemersbedrijf van den Hengel in
SoestAannemersbedrijf van den Hengel
Veldweg 2b
3760 DE Soest

tel: 035 - 6092222
Het fundament onder Bouwbedrijf Van den Hengel kreeg in 1964 gestalte. De gelijknamige grondlegger bouwde een gezonde onderneming, rustend op vijf solide pijlers: flexibiliteit, vakmanschap, betrokkenheid, betrouwbaarheid en het creatieve vermogen om in alle stadia van het bouwproces mee te denken en oplossingen aan te dragen.

Exact drie decennia later - in 1994 - nam een tweemanschap het bouwbedrijf, dat zich intussen een stevige marktpositie had verworven, over. De heren Smeeing en Langendorff bouwden Van den Hengel verder uit tot de moderne en klantvriendelijke onderneming die het nu is, zich onderscheidend in veelzijdigheid.

Ultimo 2006 werd 50% van de aandelen ondergebracht bij Trebbe Groep BV te Enschede

Korte lijnen tussen bouwbedrijf en opdrachtgever vormen in onze visie cruciale schakels in de productieketen. Van den Hengel streeft naar glasheldere communicatie. Het is voor bouwer en opdrachtgever van doorslaggevend belang om snel tot de betrokken bron in het bouwproces door te dringen.

Binnen twee tellen moet de klant bij directeur, projectleider of werkvoorbereider zijn. Van den Hengel is klantgericht en hamert op constante kwaliteit. Bouwen is maatwerk. Van den Hengel is een allround bouwbedrijf waarbinnen de (her)inrichting en voortdurende verbetering van de eigen organisatie een prominente plaats inneemt, zodat we adequaat kunnen inspelen op flexibele wensen.

We verfijnen de projectbewaking, zowel financieel als kwalitatief, en investeren in opleidingen voor eigen mensen: onze medewerkers kunnen doorgroeien in hun en uw werk.

Missie

Bouwbedrijf Van den Hengel wil een betrouwbare en vakbekwame bouwer zijn, die door producten en diensten onderscheidend in de markt staat.

Visie:

Door constante kwaliteitsverbeteringen, innovaties op elk niveau en maatschappelijk verantwoord te ondernemen werken aan versterking van de totale organisatie. Daarnaast willen wij vertrouwen en vakmanschap garanderen en een bedrijf zijn, waar menselijke waarden en normen worden gerespecteerd.
Door onze veelzijdigheid, kennis en het streven naar de hoogste kwaliteit verwachten wij ook in de toekomst het betrouwbare bouwbedrijf te zijn waar men niet om heen kan.

Onze bedrijfsslogan blijft onverminderd van kracht:
veelzijdig in bouwen