Aannemersbedrijf
Aannemersbedrijf A.C. Borst Bouw B.V. in
Castricum
bedrijf aanmelden?.. Klik hier  
Ontvang gratis en vrijblijvend informatie en aanbiedingen van aannemersbedrijven in uw omgeving en bespaar! U bent niet verplicht één van de aanbiedingen te accepteren. U zit nergens aan vast.
De aanbiedingen zijn veelal extra scherp geprijsd, uniek en scherper dan direct bij de aannemersbedrijven. U ontvangt eenmalig een email.
Contactinformatie
Naam *
Telefoonnummer *
E-mail adres *
VDiverse aanbiedingen aannemers
VAannemersbedrijf A.C. Borst Bouw B.V.
Uw regio
Postcode *
Straatnaam *
Huisnr.
Plaatsnaam
Opties
Omschrijving
Verwachte datum
 

privacy
Aannemersbedrijf A.C. Borst Bouw B.V.
Castricummer Werf 1
1901 RW Castricum

tel: 0251 658750
Missie

Aannemersbedrijf A.C. Borst Bouw B.V. ontwikkelt, realiseert, onderhoudt en beheert vastgoed ten behoeve van professionele en particuliere opdrachtgevers in Noord Holland.
Wij richten ons hierbij op een duurzame samenwerking met de keten en spelen als betrouwbare, klantgerichte partner zoveel mogelijk in op wensen van opdrachtgevers en eindgebruikers. Daarbij staat correct, efficiënt en transparant zaken doen bij ons centraal.

Visie

De klant die enkel capaciteit inkoopt en daarbij de prijs als belangrijkste selectiecriterium hanteert, merkt steeds sneller dat hijzelf in de door hem georganiseerde “vechtmarkt” uiteindelijk de partij is die aan het kortste einde trekt. Het is onze sterke overtuiging dat deze manier van werken niet de juiste is en geen toekomst biedt. Het geeft ons meer voldoening om de klant te ontzorgen dan om hem zijn gevraagde laagste kostprijs te leveren. Samen kansen zoeken in plaats van elkaar te bestrijden op het scherpst van de snede.

Wij zijn dan ook van mening dat het traditionele bouwmodel zijn langste tijd heeft gehad. De klassieke scheiding tussen het ontwerpen en de uitvoering is aan het verdwijnen en de vraag naar totaal oplossingen neemt toe, waarbij duurzaamheid een steeds belangrijkere rol speelt. AC Borst Bouw streeft ernaar om de ketenintegratie verder te bevorderen en eerder bij projecten betrokken te zijn. Door een groter deel van het bouwproces te bestrijken kan er resultaat gerichter en efficiënter gewerkt worden. Dit brengt voordelen voor zowel de opdrachtgever als de gehele keten.

We kunnen u vertellen dat we lean bouwen, dat ketensamenwerking bij ons tot standaard is verheven of dat wij gestart zijn actief het Bouw Informatie Model in ons proces te betrekken. Maar het zijn slechts de instrumenten die wij inzetten om ons werk te doen en u maximaal te bedienen. Daarom benadrukken wij de kwaliteit van het resultaat van het bouwproces en de snelheid waarmee wij dat resultaat kunnen behalen.

Wij grijpen niet alles aan. Dat doen we bewust. Wij beperken ons tot maatschappelijk vastgoed en woningbouw. We halen dus geen werk binnen door her en der zo laag mogelijk in te schrijven op een openbare aanbesteding.

Het is altijd een bewuste keuze om met een bepaalde relatie tot bouwproductie te komen. Wij zoeken voortdurend naar manieren om het proces te verbeteren en te veranderen. Vanuit een vaste structuur en altijd samen met onze ketenpartners en klanten. Daardoor worden we bij ieder project wat we doen steeds efficiënter.

Wij willen gekozen worden omdat we de beste dienstverlener zijn en niet omdat we onze dienstverlening tegen de laagste prijs aanbieden. Opdrachtgevers die in ons geloven, geven ons ook de vrijheid om als zodanig te acteren. Niet voor niets is het aantal opdrachtgevers dat met ons “in ketensamenwerking” wil werken gegroeid van 1 naar 4 in het afgelopen jaar. Wij vragen en krijgen steeds meer ruimte bij onze opdrachtgevers.

De meeste van onze opdrachtgevers maakt het namelijk helemaal niet uit hoe wij iets realiseren. Als het resultaat maar naar wens is.

Daarbij horen andere karaktereigenschappen die wij ons met vallen en opstaan eigen maken.

  • Wij zijn nooit tevreden en streven altijd naar perfectie.
  • Iedereen is bereid om fouten te erkennen en opnieuw te beginnen als dat nodig is.
Dat gevoel leeft bij ons allemaal.

Onze ambitie

Aannemersbedrijf A.C. Borst Bouw B.V. heeft haar pijlen voor de komende jaren gericht op het aanbieden van conceptuele oplossingen op het gebied van renovatie, onderhoud en herstel.
Op de weg er naar toe werken wij aan het versterken van onze rol in het ontwikkelen en engineeren van projecten. Door meer aandacht te besteden aan de nazorg blijven we betrokken en begrijpen we beter wat onze opdrachtgevers en klanten van ons verwachten.
Activiteiten ontplooien in het voor- en natraject

Aannemersbedrijf A.C. Borst Bouw B.V. streeft er naar niet alleen in de uitvoeringsfase te worden betrokken door opdrachtgevers. Naast de realisatie betekent dit een sterkere positie innemen in de ontwikkeling- en ontwerpfase en in het onderhoud en beheer van vastgoed.
Ontwikkelen van conceptuele oplossingen

Om beter te kunnen aansluiten op de wensen van onze opdrachtgevers zullen we meer betrokken moeten raken bij onze opdrachtgever. Zo krijgen we de kans om te begrijpen wat zich werkelijk afspeelt bij onze opdrachtgever. Het ontwikkelen van conceptuele oplossingen die aansluiten op de behoeften van onze opdrachtgever en haar klanten staat hierbij centraal. Hiervoor zetten wij onze eigen diensten, de diensten van onze ketenpartners en combinaties van beiden in.

Ketenpartners in de waardeketen binden

Architecten, adviseurs, specialistische bedrijven en toeleverende bedrijven kunnen onze positie versterken. Zo dragen onze ketenpartners bij aan de ontwikkeling van onze conceptuele oplossingen. Onze ketenpartners zijn specialisten. Onze wens is dat zij zich kenmerken door kwaliteit en innovatie. Het verder ontwikkelen van de samenwerking met ketenpartners staat daarom bij ons centraal.

Waarde creëren

AC Borst Bouw werkt continue aan het terugdringen van verspillingen binnen de bedrijfsprocessen en het optimaliseren van de activiteiten die bijdragen aan dat waar de klant voor betaalt. Op deze wijze zijn wij beter in staat om:

  • Betrouwbaar en klantgericht onze bestaande klanten te bedienen en zo de continuïteit te waarborgen.
  • Ons onderscheidend vermogen richting potentiële opdrachtgevers zichtbaar te maken en de samenwerking met ons aan te gaan.
Gegarandeerd deskundig

Aannemersbedrijf A.C. Borst Bouw B.V. is een moderne onderneming met een kern van vakbekwame medewerkers. Als opdrachtgever bent u er dan ook van verzekerd dat de werkzaamheden gegarandeerd deskundig worden uitgevoerd en wel op een efficiënte en veilige manier. Kortom, betrouwbaarheid in de ware zin van het woord! Op AC Borst Bouw kunt u altijd rekenen.

BouwGarant

Maar er is meer goed nieuws. Zo is AC Borst Bouw aangesloten bij BouwGarant; het grootste keurmerk in de bouwbranche. Circa 1800 bouwbedrijven voldoen aan de strengste eisen op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid en worden daar ook periodiek op getoetst. Bovendien kunt u opdrachtgever die met een BouwGarant-aannemer werkt de VerBouwgarantie afsluiten. Dat geeft u nog eens een extra zekerheid.

Deskundig advies met Meer Met Minder

AC Borst Bouw maakt deel uit van het gezamenlijke initiatief van de bouwwereld en de overheid. Meer Met Minder hanteert kwaliteitsvoorwaarden voor de uitvoerende bedrijven. Hiermee waarborgen wij dat u een deskundig, onafhankelijk advies krijgt en de uitvoering naar tevredenheid wordt gerealiseerd.
Het advies gaat over energiebesparende maatregelen die in uw huis kunnen worden gevoerd. Tevens krijgt u informatie over de kosten van de maatregelen en over de hoogte van de besparingen.

Duurzaam inkopen

Zowel binnen onze organisatie als bij de diensten die wij verlenen staat verantwoord omgaan met het milieu centraal. Een onderwerp waar wij continue aandacht aan besteden en verder ontwikkelen ten behoeve van het verbeteren van onze leefomgeving, onze mensen en onze toegevoegde waarde.

Deskundig en efficiënt

Om onze diensten gegarandeerd deskundig, efficiënt en veilig aan u te verlenen zijn onze processen geborgd in een kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 14001 en zijn wij VCA** gecertificeerd. Opleiding, training en bijscholing vormen hiervoor de basis.